23/04/2016

Argos

Argos

 

Complet software de gestió basat en les necessitats del sector d’industrials, pot anar des d’un petit instal·lador en un sol ordinador fins a una completa xarxa per a enginyeries, on el que més és valori sigui la simplicitat i la rapidesa en l’entrada de dades.
Aquest software contempla tota l’àrea bàsica de manteniment de clients, proveïdors i articles fins a la gestió d’entrada d’albarans per obres i la seva facturació.