Nova versió Argos

La nova versió del programa de gestió ARGOS estarà disponible a finals de setembre. La gran millora dins d’aquesta versió serà la impressió directa a fitxer PDF, el disseny dels formularis de factura, albarà,… També estarà disponible la possibilitat d’enviar directament les factures per correu electrònic.